การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4

วันนี้ เวลา 10.00 น. นายศังกร  รักชูชื่น  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4  ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
104537 104538 104539 104540 104541 104542 104543 104544 104545 104546 IMG_9946 IMG_9947 IMG_9948 IMG_9949 IMG_9950 IMG_9951 IMG_9952 IMG_9953 IMG_9954 IMG_9955 IMG_9956 IMG_9957 IMG_9958 IMG_9959 IMG_9960 IMG_9961 IMG_9962 IMG_9963

kornkanok

About kornkanok