การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 13 มกราคม 2562  นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.เขต 1  เป็นประธานการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562  (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการควบคุม กำกับ ห้องสอบทำความเข้าใจในการดำเนินการสอบของนักเรียน เยี่ยมสนามสอบ พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนที่มาให้กำลังใจบุตรหลาน  ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง  โดยในวันนี้มีการสอบ จำนวน 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่เข้าสอบเป็นนักเรียนในจังหวัดตรัง ทุกสังกัด
   สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0040_resize  สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0038_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0037_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0036_resize  สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0033_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0032_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0031_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0030_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0029_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0026_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0024_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0019_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0018_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0016_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0015_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0014_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0012_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0011_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0008_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0007_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0005_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0004_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0003_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0036_resize สอบนานาชาติ_๑๙๐๑๑๓_0035_resize

kornkanok

About kornkanok