วิดีโอ ดร บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ ระดับชาติ ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561

ดร บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานมหกรรมความ สามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับ ชาติ ปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนว คิด “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์เด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างไทยยั่งยืน” และเยี่ยมชม นิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวต้อนรับ และ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียน อนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการครูเข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ บริเวณลานวัฒนธรรม สนามกีฬา เทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง)
อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 (ปีหน้าปีการศึกษา 2562 พบกันใหม่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช)
>>วิดีโอพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมทั้งหมดที่นี่<<  
คลิกชมภาพพิธีเปิดงานทั้งหมดที่นี่ >> http://web.itectrang1.com/90667<<
หรือที่นี่ >>http://www.anubantrang.ac.th/?p=30776<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<
ภาพ/ข่าว โดย : นายนิวรรณ ไชยรัตน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง
https://youtu.be/VBXXU5gL4vU

IMG_5854 IMG_5860 IMG_5863 IMG_5864 IMG_5865 IMG_5867 IMG_5909 IMG_5920
 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง