ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

           นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ได้ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม   
คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ ติดตามโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership
School เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านบางหมากและวิทยาลัยเทคนิคตรัง

S__7577668 32697 S__7577669 S__7577670 S__7577671 32677 32678 32679 32690 32692

32701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน