เยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เยี่ยมสนามแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรังและวิทยาลัยการอาชีพตรัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครู และนักเรียน
S__66232326_resize S__66232324_resize 389780_resize 389779_resize 389777_resize 389776_resize 389775_resize 389774_resize 389772_resize 389769_resize
gallery
" src="http://web.itectrang1.com/wp-content/plugins/ckeditor-for-wordpress/plugins/wpgallery/images/spacer.gif?t=F7J8" title="gallery ids="90772,90773,90774,90775,90776,90777,90778,90779,90780,90781"" />