โรงเรียนอนุบาลตรังพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 (ภาคใต้) ภายใต้แนวคิด “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์เด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างไทยยั่งยืน”

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด  “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์เด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างไทยยั่งยืน” และเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา โดยมีนางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ และนายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  กล่าวรายงาน  นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการครูเข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ บริเวณลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง)  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
>>วิดีโอพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมทั้งหมดที่นี่<< 

>>รวมภาพพิธีเปิดงานทั้งหมด<<
>>ชุดการแสดงพิธีเปิดงานทั้งหมด<<
>>มอบของที่ระลึกแก่ผอ.เขตมอบธงเจ้าภาพปีหน้า<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_5857 IMG_5860 IMG_5865 IMG_5866
IMG_5812 IMG_5813 IMG_5818 IMG_5819 IMG_5824 IMG_5826 IMG_5827 IMG_5828 IMG_5829 IMG_5830 IMG_5831 IMG_5833 IMG_5835 IMG_5836 IMG_5837 IMG_5846 IMG_5848 IMG_5853 IMG_5854 IMG_5855 IMG_5858 IMG_5860 IMG_5867 IMG_5868 IMG_5870 IMG_5871 IMG_5872 IMG_5873 IMG_5874 IMG_5875 IMG_5876 IMG_5877 IMG_5878 IMG_5879 IMG_5880 IMG_5881 IMG_5882 IMG_5888 IMG_5889 IMG_5890 IMG_5891 IMG_5892 IMG_5895 IMG_5896 IMG_5898 IMG_5899 IMG_5900 IMG_5901 IMG_5902 IMG_5903 IMG_5904 IMG_5905 IMG_5906 IMG_5907 IMG_5908 IMG_5909 IMG_5911 IMG_5912 
IMG_5814 IMG_5815 IMG_5823
IMG_5932 IMG_5938 IMG_5941 IMG_5943 IMG_5950 IMG_5951 IMG_5954 IMG_5955 IMG_5956 IMG_5959 IMG_5960 IMG_5961 IMG_5962 IMG_5963 IMG_5965 IMG_6016 IMG_6018 IMG_6020 IMG_6027 IMG_6032 IMG_6036 IMG_6037 IMG_6038 IMG_6039 IMG_6042 IMG_6043 IMG_6044 IMG_6045 IMG_6047 IMG_6048 IMG_6050 IMG_6059 IMG_6060 IMG_6066

 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง