โรงเรียนอนุบาลตรังการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2561

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการนำเสนอการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตรัง ในการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD หัวข้อ ถอดรหัสระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ภายใต้งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2561
>>การสัมมนา IQA AWARD<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_4668 IMG_4676 IMG_4680 IMG_4683 IMG_4688 IMG_4700 IMG_4701 IMG_4597 IMG_4598 IMG_4600 IMG_4604 IMG_4606 IMG_4608 IMG_4609 IMG_4612 IMG_4613 IMG_4614 IMG_4616 IMG_4617 IMG_4621 IMG_4622 IMG_4629 IMG_4630 IMG_4631 IMG_4633 IMG_4634 IMG_4641 IMG_4642 IMG_4643 IMG_4645 IMG_4649 IMG_4650 IMG_4651 IMG_4652 IMG_4657 IMG_4660

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง