โรงเรียนอนุบาลตรังการประเมินผลการปฎิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งที่ 4

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการการประเมินผลการปฎิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 1).น.ส.วรัญญา ช่วยพิชัย 2).น.ส.นารีรัตน์ สิทธิชัย และ 3).น.ส.ชนากานต์ เขียวจีน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
>>ภาพบรรยากาศการประเมิน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_4462 IMG_4463 IMG_4500 IMG_4502
IMG_4466 IMG_4468 IMG_4495 IMG_4496 IMG_4521 IMG_4522
IMG_4478 IMG_4488 IMG_4491 IMG_4531 IMG_4532 IMG_4533 IMG_4534 IMG_4535 IMG_4537 IMG_4538 IMG_4539 IMG_4540 IMG_4545 IMG_4546 IMG_4548 IMG_4469 IMG_4470 IMG_4471 IMG_4472 IMG_4494

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง