โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ปรธานและดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี่ของนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 ซึ่งโรงเรียนอนุบาลตรังเป็นศูนย์การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระปฐมวัย และกลุมสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562
>>ภาพบรรยากาศการประชุม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_4408 IMG_4453 IMG_4458 IMG_4460
IMG_4410 IMG_4413 IMG_4425 IMG_4446
IMG_4410 IMG_4411 IMG_4414 IMG_4416 IMG_4418 IMG_4419 IMG_4421 IMG_4422 IMG_4424 IMG_4426 IMG_4427 IMG_4428 IMG_4429 IMG_4432 IMG_4433 IMG_4434 IMG_4435 IMG_4437 IMG_4438 IMG_4439 IMG_4440 IMG_4443 IMG_4444 IMG_4445 IMG_4447 IMG_4448 IMG_4449 IMG_4450 IMG_4452 IMG_4458

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง