โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอนักเรียนตามโครงการโลกสวยด้วยมือเรา

นายสนทยาท ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอนักเรียนตามโครงการโลกสวยด้วยมือเรา แก่นักเรียนจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ บริเวณหน้าแถว วันพุธที่ 2 มกราคม 2562
>>ภาพพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_4392 IMG_4393
IMG_4314 IMG_4316 IMG_4318 IMG_4321 IMG_4322 IMG_4325
IMG_4328 IMG_4333 IMG_4334 IMG_4335 IMG_4341 IMG_4344 IMG_4345 IMG_4349 IMG_4353 IMG_4356 IMG_4359 IMG_4364 IMG_4365 IMG_4366 IMG_4367 IMG_4368 IMG_4369 IMG_4370 IMG_4371 IMG_4372 IMG_4373 IMG_4375 IMG_4376 IMG_4377 IMG_4378 IMG_4379 IMG_4380 IMG_4381

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง