พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 (ภาคใต้)

วันพุธที่ 9  มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด  “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์เด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างไทยยั่งยืน” และเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา บริเวณลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง)  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  โดยมีนางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ และนายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  กล่าวรายงาน  ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไป สำหรับการแข่งขันของทุกกลุ่มสาระดำเนินการระหว่างวันที่ 8 – 10  มกราคม 2562  การจัดงานครั้งนี้นักเรียน นักศึกษา ได้จัดนิทรรศการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ (ภาคใต้)  ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้สนับสนุนการจัดงาน รางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ รับโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)  และเงินสด 3,000.- บาท ให้แก่ นายสุรเชษฐ  สองรักษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) และเงินสด 3,000.- บาท  นายเจษฎาภรณ์  แสงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนกันตังพิทยากรตามลำดับ
S__50511880_resize S__50511878_resize IMG_9940_resize IMG_9937_resize IMG_9931_resize IMG_9926_resize IMG_9917_resize IMG_9913_resize IMG_9847_resize IMG_9845_resize IMG_9841_resize IMG_9839_resize IMG_9831_resize IMG_9828_resize IMG_9825_resize IMG_9823_resize IMG_9817_resize IMG_9816_resize IMG_9814_resize IMG_9808_resize IMG_9805_resize IMG_9802_resize IMG_9795_resize IMG_9784_resize IMG_9776_resize IMG_9772_resize IMG_9770_resize IMG_9767_resize IMG_9761_resize IMG_9757_resize IMG_9749_resize IMG_9745_resize IMG_9733_resize IMG_9731_resize IMG_9729_resize IMG_9726_resize IMG_9725_resize IMG_9722_resize IMG_9720_resizeIMG_9712_resize

kornkanok

About kornkanok