ภาพกิจกรรมงานการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

            ภาพกิจกรรมงานการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 บริเวณเวทีกลาง (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง) และศูนย์การแข่งขัน สนามต่างๆ
 

งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0001งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0003 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0016S__22298630 10866 10641 105949 111645 190726

40520S__16367629218378 S__21848095 S__22224899 S__22298628 S__37543978 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0010 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0013 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0014 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0015 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0018 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0021 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0022 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0023 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0024 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0025 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0026 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0028 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0029 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0031 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0032 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0034 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0035 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0037 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0038 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0040 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0042 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0044 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0045 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0046 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0047 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0048 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0049 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0050 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0051 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0053 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0058 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0059 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0060 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0062 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0067 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0066 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0069 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0070 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0072 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0073 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0075 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0076 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0077 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0078 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0079 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0081 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0082 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0083 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0084 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0085 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0087 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0088 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0089 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0090 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0092 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0094 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0095 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0096 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0098 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0099 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0105 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0106 งานศิลปฯ08012562_๑๙๐๑๐๘_0107

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน