นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้เยี่ยมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ

8 มกราคม 2562  นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ได้เยี่ยมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ   ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ20190108_07395720190108_073631(0)20190108_073650

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ