โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมงานเลี้ยงสังสันต์ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสันต์ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง ณ เวทีห้องประชุมใหญ่โรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
>>ไฟล์1ส่งท้ายปีเก่า61ต้อนรับปีใหม่62<<
>>ไฟล์2ส่งท้ายปีเก่า61ต้อนรับปีใหม่62<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_3728 IMG_3742
IMG_3609 IMG_3615
IMG_3622 IMG_3630
IMG_3635 IMG_3637
IMG_3639 IMG_3646
IMG_3650 IMG_3683
IMG_3698 IMG_3699
IMG_3738 IMG_3833
IMG_3835 IMG_3847
IMG_3863 IMG_3867
IMG_3882 IMG_3911
IMG_3963 IMG_3982
IMG_4042 IMG_4157
IMG_3605 IMG_3607 IMG_3779 IMG_3891 IMG_3956 IMG_3960 IMG_4031 IMG_4033 IMG_4046 IMG_4053
IMG_3650 IMG_3672 IMG_3697 IMG_3698 IMG_3916 IMG_3917

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง