ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ส้มนวล แพกุล มารดาครูปรารถนา ภู่สุนทรสกุล ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านลำพิกุล

          ด้วยคุณแม่ส้มนวล  แพกุล ซึ่งเป็นมารดาของครูปรารถนา  ภู่สุนทรสกุล ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านลำพิกุล กลุ่มโรงเรียนสายชลสัมพันธ์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่่อวันที่ 4 มกราคม  2562  เจ้าภาพกำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ ตั้งแต่วันที่ 4 – 9 มกราคม  2562 และกำหนดฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม  2562 สถานที่จัดงาน ณ วัดควนยูง ม.4 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

    

About โรงเรียนบ้านลำพิกุล