หากสถานศึกษาในสังกัดได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” สามารถโทรศัพท์รายงานไปยังศูนย์ป้องกันและทรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” จังหวัดตรัง โทร. 075-572028

หากสถานศึกษาในสังกัดได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" สามารถโทรศัพท์รายงานไปยังศูนย์ป้องกันและทรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" จังหวัดตรัง โทร. 075-572028

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน