โรงเรียนบ้านคลองลำปริงจัดกิจกรรม”ตลาดนัดหนูน้อย” ตามโครงการสร้างคนไทยสุขภาพดีด้วยนมแม่และการบริโภคผักผลไม้ โดยความร่วมมือจาก สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

                               โรงเรียนบ้านคลองลำปริงจัดกิจกรรม"ตลาดนัดหนูน้อย" ตามโครงการสร้างคนไทยสุขภาพดีด้วยนมแม่

และการบริโภคผักผลไม้ โดยความร่วมมือจาก สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

48373518_361515491326315_5690810763594170368_n49118508_570397030099715_5950578417245093888_n

49167887_1137019433143590_122529528554717184_n49196478_543082232860832_1410533213524197376_n

49205955_751880821856265_9120365114640302080_n49239518_1953344204743180_6473973392612524032_n

49393981_547980715718498_7798056576689897472_n49666968_219987965467512_1063533537140932608_n

49800245_290919195116014_7163785435733295104_n49206168_354482338666481_5415927651149807616_n

49513224_373104346585541_4123806458343063552_n49650896_239685883613411_8950479379759104000_n49380240_614023609037445_5176800205869154304_n

49398542_444230396110126_764102302893080576_n49785983_895389323995689_2463937624348295168_n

49778659_1284741801668204_3369274983262978048_n49668471_598787190565052_8136725691556167680_n

49345142_276107543060278_1625367207087177728_n 49734984_284516089089500_5059417431114514432_n

 

 

 

Reawadee Aiedjuy

About Reawadee Aiedjuy