โรงเรียนวัดน้ำผุด จัดกิจกรรมตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

P1014011 P1014034 P1014036 P1014041 P1014054P1014021

About watnamput