การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4  เพื่อเตรียมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง)  ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่  27  กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4  
IMG_9672_resize IMG_9673_resize IMG_9674_resize IMG_9675_resize IMG_9676_resize IMG_9677_resize IMG_9678_resize IMG_9679_resize IMG_9680_resize IMG_9682_resize IMG_9683_resize IMG_9684_resize IMG_9685_resize IMG_9686_resize IMG_9687_resize IMG_9688_resize IMG_9689_resize IMG_9690_resize

kornkanok

About kornkanok