เตรียมการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในระหว่างวันที่  8-10 มกราคม 2562  สังกัด สพป. จำนวน 13 สนามแข่งขัน สังกัด สพม. จำนวน 9 สนามแข่งขัน การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จำนวน 4 สนามแข่งขัน กำหนดพิธีเปิดงาน ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ เวทีกลางลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง)  และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่จนประสบความสเร็จ สำหรับความคืบหน้าของการจัดการแข่งขันให้ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.south68.sillapa.net/
 IMG_9671_resize IMG_9670_resize IMG_9669_resize IMG_9668_resize IMG_9667_resize IMG_9666_resize IMG_9665_resize IMG_9664_resize IMG_9663_resize IMG_9662_resize IMG_9661_resize IMG_9660_resize IMG_9659_resize IMG_9658_resize IMG_9657_resize IMG_9656_resize IMG_9655_resize IMG_9655_resize IMG_9654_resize IMG_9653_resize IMG_9652_resize IMG_9651_resize IMG_9650_resize IMG_9649_resize IMG_9647_resize IMG_9646_resize 

kornkanok

About kornkanok