ประกาศโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

About กาญจนา กาลสงค์