การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยด้านการจัดการเรียนรู้

นายศังกร  รักชูชื่น  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยด้านการจัดการเรียนรู้ และบรรยายพิเศษ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู สามารถนำความรู้มาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี  
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย_๑๘๑๒๑๗_0002_resize ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย_๑๘๑๒๑๗_0007_resize ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย_๑๘๑๒๑๗_0008_resize ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย_๑๘๑๒๑๗_0018_resize ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย_๑๘๑๒๑๗_0024_0_resize ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย_๑๘๑๒๑๗_0025_0_resize ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย_๑๘๑๒๑๗_0027_resize ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย_๑๘๑๒๑๗_0064_0_resize มอบวุฒิบัตรการอบรม_๑๘๑๒๑๗_0002_resize มอบวุฒิบัตรการอบรม_๑๘๑๒๑๗_0004_resize หลักสูตรและการออกแบบฯ_๑๘๑๒๑๗_0002_resize หลักสูตรและการออกแบบฯ_๑๘๑๒๑๗_0003_resize หลักสูตรและการออกแบบฯ_๑๘๑๒๑๗_0004_resize หลักสูตรและการออกแบบฯ_๑๘๑๒๑๗_0005_resize หลักสูตรและการออกแบบฯ_๑๘๑๒๑๗_0006_resize หลักสูตรและการออกแบบฯ_๑๘๑๒๑๗_0014_resize หลักสูตรและการออกแบบฯ_๑๘๑๒๑๗_0024_resize หลักสูตรและการออกแบบฯ_๑๘๑๒๑๗_0042_resize  อบรมครูผู้ช่วย_๑๘๑๒๑๗_0006_resize อบรมครูผู้ช่วย_๑๘๑๒๑๗_0007_resize อบรมครูผู้ช่วย_๑๘๑๒๑๗_0014_resize อบรมครูผู้ช่วย_๑๘๑๒๑๗_0015_resize อบรมครูผู้ช่วย_๑๘๑๒๑๗_0016_resize อบรมครูผู้ช่วย_๑๘๑๒๑๗_0017_resize อบรมครูผู้ช่วย_๑๘๑๒๑๗_0021_resize

kornkanok

About kornkanok