ประกาศโรงเรียนวัดนิคมประทีป เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๔/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนวัดนิคมประทีป

About โรงเรียนวัดนิคมประทีป