ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่เสนาะ ขวัญนิมิตร (จิตรอักษร) มารดาของนางนันทิพย์ บุญประสานติ์ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดนิคมประทีป

         ด้วยคุณแม่เสนาะ ขวัญนิมิตร (จิตรอักษร) ซึ่งเป็นมารดาของนางนันทิพย์  บุญประสานติ์    ข้าราชการครูโรงเรียนวัดนิคมประทีป  กลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  คณะเจ้าภาพได้จัดบำเพ็ญกุศลศพและสวดอภิธรรมศพทุกคืน  ณ บ้านเลขที่  ๑  หมู่ ๗ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  เริ่มงานวันอังคารที่  ๑๑  –  วันที่พุธที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑ และกำหนดฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ วัดนิคมประทีป  (วัดโคกหล่อ) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

About โรงเรียนวัดนิคมประทีป