ประกาศโรงเรียนบ้านตะเสะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคาร 4ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านตะเสะ ผู้ชนะการประกวดราคา

About โรงเรียนบ้านตะเสะ