ผลการแข่งขันและกำหนดการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ ระดับภาคใต้

ผลการแข่งขันเซปัตะกร้อ 12 ปี ชาย
ผลการแข่งขันเซปัตะกร้อ 15 ปี ชาย
ผลการแข่งขันเซปัตะกร้อ 18 ปี ชาย
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล
สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อายุไม่เกิน 15
กำหนดการแข่งขันคีตะมวยไทย
กำหนดการแข่งขันทักษะมวยไทย
กำหนดการแข่งขันตะกร้อ

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน