ค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp 2018) โรงเรียนวัดไทรงาม

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp 2018) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนวัดไทรงาม วัดไพรสณฑ์ และโรงเรียนวัดแจ้ง จำนวน 170 คน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นความสนุกสนาน เพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษาจากหน่วยสันติภาพอเมริกา จำนวน 7 คน ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดไทรงาม
S__7118932_resize S__7118933_resize S__7118934_resize S__7118935_resize S__7118936_resize S__7118937_resize S__7118938_resize S__7118939_resize S__7118940_resize S__7118941_resize S__7118942_resize S__7118943 S__7118943_resize

kornkanok

About kornkanok