โรงเรียนอนุบาลตรังโครงการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานโรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน

นางกุลยาภรณ์ ขันทะวงค์วัฒนา รองผอ.โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับคระผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง โดยการนำของนายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน วันอังาครที่ 4 ธันวาคม 2561
>>ภาพการศึกษาดูงานทั้งหมด<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0531 IMG_0535 IMG_0553 IMG_0558 IMG_0566 IMG_0571 IMG_0587 IMG_0589
IMG_0504 IMG_0505 IMG_0506 IMG_0507 IMG_0508 IMG_0509 IMG_0510 IMG_0512 IMG_0525 IMG_0526 IMG_0595 IMG_0608 IMG_0611 IMG_0612 IMG_0619 IMG_0622 IMG_0623 IMG_0625 IMG_0631 IMG_0641 IMG_0642 IMG_0648 IMG_0650 IMG_0654 IMG_0666 IMG_0667 IMG_0668 IMG_0669 IMG_0673 IMG_0681 IMG_0687 IMG_0693 IMG_0697 IMG_0724 IMG_0727 IMG_0728 IMG_0729 IMG_0730 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง