โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 โดยได้วางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน  เสือ  โดยกองลูกเสือสำรอง และกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนอนุบาลตรังเข้าร่วมประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561   ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 
>>ภาพพิธีถวายบังคมราชดุดี<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9490 IMG_9496
IMG_9313 IMG_9380 IMG_9382 IMG_9388 IMG_9389 IMG_9394 IMG_9397 IMG_9400 IMG_9402 IMG_9403 IMG_9404 IMG_9405 IMG_9406 IMG_9407 IMG_9408 IMG_9409 IMG_9410 IMG_9412 IMG_9413 IMG_9421 IMG_9422 IMG_9423 IMG_9424 IMG_9425 IMG_9426 IMG_9332 IMG_9333 IMG_9334 IMG_9335 IMG_9336 IMG_9337 IMG_9338 IMG_9339 IMG_9340 IMG_9341 IMG_9342 IMG_9343 IMG_9344 IMG_9345 IMG_9346 IMG_9347 IMG_9348 IMG_9349 IMG_9350 IMG_9351 IMG_9352 IMG_9353 IMG_9354 IMG_9355 IMG_9356
IMG_9358IMG_9357 IMG_9359
 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง