โรงเรียนวัดนางประหลาดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

4 ธ.ค.2561_๑๘๑๒๐๔_0003 4 ธ.ค.2561_๑๘๑๒๐๔_0007 4 ธ.ค.2561_๑๘๑๒๐๔_0009 4 ธ.ค.2561_๑๘๑๒๐๔_0011 4 ธ.ค.2561_๑๘๑๒๐๔_0014 4 ธ.ค.2561_๑๘๑๒๐๔_0016 4 ธ.ค.2561_๑๘๑๒๐๔_0018 4 ธ.ค.2561_๑๘๑๒๐๔_0019

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด