นับจำนวนนักเรียนและนิเทศการเรียนรู้โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  ไปตรวจนับจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดยประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งจะต้องทำการตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ในวันที่  3 ธันวาคม 2561  และนิเทศการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 
49895_resize 49896_resize 49897_resize 49898_resize 49899_resize 49900_resize 49901_resize 49902_resize 49903_resize 49904_resize 49905_resize 49906_resize

kornkanok

About kornkanok