ด้วยโรงเรียนวัดนานอน มีความประสงค์ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งธุรการโรงเรียน

About นางสาวพันวิกา หนูชู โรงเรียนวัดนานอน