เปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม  โดยมีนายยงยุทธ  นาคช่วย ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน กล่่าวรายงาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
36936 36936_resize 538234 538234_resize S__73523209 S__73523209_resize S__73523210 S__73523210_resize S__73539589 S__73539589_resize S__73539590 S__73539590_resize S__73539591 S__73539591_resize S__73539592 S__73539592_resize S__73539595 S__73539595_resize S__73539596 S__73539596_resize S__73539597 S__73539597_resize S__73539598 S__73539598_resize S__73539599 S__73539599_resize S__73539600 S__73539600_resize S__73539601 S__73539601_resize S__73539602_resize S__73539603_resize S__73539604_resize S__73539605_resize S__73539606_resize

kornkanok

About kornkanok