ด้วยโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ขอประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราาว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

About นางสาวพันวิกา หนูชู โรงเรียนวัดนานอน