“สพฐ.เกมส์” 2561 ระดับภาคใต้ จังหวัดกระบี่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้มอบหมายนางยุพดี  คลาดนาน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ตรัง เขต 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักกีฬา จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา“สพฐ.เกมส์” 2561 ระดับภาคใต้ จังหวัดกระบี่  ตามนโยบายมุ่งเน้นให้การกีฬาสู่ระบบการศึกษา รวมถึงเพื่อพัฒนาการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและความสามารถของนักเรียนด้านการกีฬา ในการคัดเลือกนักกีฬาระดับจังหวัด เป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาระดับภาค และระดับประเทศ ทำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬาอย่างเต็มที่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สามารถฝึกฝน พัฒนาความสามารถเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ ซึ่งมีประเภทการแข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ บาสเก็ตบอล คีตะมวยไทย ศิลปะแม่ไม้มวยไทย แบ่งเป็น 3 รุ่น ระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปีแข่งขันระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – วันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยนายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา “สพฐ.เกมส์” 2561 ระดับภาคใต้ จังหวัดกระบี่  และในการนี้ สพป.ตรัง เขต 1 ได้นำเสื้องานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 มาจำหน่ายเพื่อประชาสัมพันธ์งานฯ  ซึ่งจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่  8 – 10 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 89251-840x560_resize 20181128 #1_๑๘๑๑๒๙_0007_resize 20181128 #1_๑๘๑๑๒๙_0017_resize 20181128 #1_๑๘๑๑๒๙_0018_resize 20181128 #1_๑๘๑๑๒๙_0023_resize 20181128 #1_๑๘๑๑๒๙_0027_resize 20181128 #1_๑๘๑๑๒๙_0034_resize 20181128 #1_๑๘๑๑๒๙_0045_resize 20181128 #1_๑๘๑๑๒๙_0052_resize 20181128 #1_๑๘๑๑๒๙_0054_resize 20181128 #1_๑๘๑๑๒๙_0059_resize 20181128 #1_๑๘๑๑๒๙_0069_resize 20181128 #1_๑๘๑๑๒๙_0071_resize 20181128 #1_๑๘๑๑๒๙_0072_resize 20181128 #1_๑๘๑๑๒๙_0073_resize 25611128_๑๘๑๑๒๙_0004_resize 46844419_1520624401414492_8298259347134218240_n_resize 46892069_1520621894748076_5165201668161142784_n_resize 46897153_1520625861414346_4206512229790515200_n_resize 46908914_1520617651415167_3044969725093216256_n_resize 46961817_1520610394749226_1149970501297242112_n_resize 46978931_1520624474747818_5396812830479482880_n_resize 46998219_1520621314748134_5528670289266737152_n_resize 47169844_1520621284748137_7916483629792886784_n_resize IMG_1459-840x560_resize  S__62423065_resize
 

kornkanok

About kornkanok