ประชาสัมพันธ์โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครทุนการศึกษา โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2561 โดยคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนละไม่เกิน 1 คน ส่งใบสมัครไปยัง งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์