วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 โดยได้วางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด เจ้าหน้าที่ลูกเสือ  และจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561  ให้ลูกเสือเนตนารีได้ปฏิบัติตนเป็นคนมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 
วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0059_resizeวันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0058_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0057_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0056_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0055_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0054_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0053_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0052_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0051_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0050_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0049_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0048_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0047_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0046_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0045_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0044_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0043_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0042_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0041_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0040_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0039_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0038_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0037_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0036_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0035_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0034_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0033_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0032_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0031_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0030_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0028_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0027_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0026_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0025_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0024_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0022_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0020_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0019_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0018_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0017_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0016_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0015_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0014_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0013_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0012_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0011_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0010_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0009_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0008_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0007_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0006_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0005_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0004_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0003_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0002_resize วันพระมหาธีรราชเจ้า_๑๘๑๑๒๖_0001_resize

kornkanok

About kornkanok