ประกาศโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนวัดไพรสณฑ์   เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ ผู้ชนะการประกวดราคา

About กาญจนา กาลสงค์