ประชุมกลุ่มโรงเรียนหนองตรุด-นาท่าม

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพืธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนหนองตรุด-นาท่าม เพื่อมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษาแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาปฐมวัยกับการศึกษาของประเทศไทย โดยนางสาวอรอนงค์  แตงอ่อน ครูโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไวกลอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

S__14041140_resize S__14041139_resize S__14041137_resize S__14041116_resize S__14041115_resize S__14041113_resize S__14041105_resize S__14041104_resize S__14041103_resize

S__14041102_resize

1227176_resize          

 

kornkanok

About kornkanok