เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ปี 2561 ระดับจังหวัดตรัง

         นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ประธานการประชุม ผู้จัดการทีมตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษาทุกประเภทกีฬา สพฐ.เกมส์ เพื่อทำความเข้าใจกฎระเบียบในการแข่งขัน และตรวจสอบความพร้อมของสนาม คณะกรรมดำเนินการแข่งขัน ซึ่งมีความพร้อมที่จะดำเนินการแข่งขันในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง พร้อมเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมกีฬาตัวแทน สพป.ตรัง เขต 1 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ จังหวัดตรัง

14 15 17 16 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน