คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลำปริง อำลาครูจินตนา รักษารักษ์ ในการไปรับตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดนครศรีธรรมราช

     คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลำปริง อำลาครูจินตนา รักษารักษ์ พนักงานราชการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการไป

รับตำแหน่งครูผู้ช่วย  ที่โรงเรียนวัดหน้าเขา อ.พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

45327435_296407407878097_7592035589730336768_n45466216_858949547829111_1581805179164950528_n

45500429_555343834916759_7373679551185944576_n45573572_835760556815138_8863888166147325952_n45583072_264918024165707_1838476221525000192_n45627596_793008564380341_6818029126612418560_n 45627596_793008564380341_6818029126612418560_n45647405_970972736434825_4170776534224732160_n

Reawadee Aiedjuy

About Reawadee Aiedjuy