การแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” จังหวัดตรัง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นเจ้าภาพคัดเลือกนักกีฬาในระดับจังหวัด โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 จำนวนกีฬา 6 ประเภท
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์