ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศผลสอบ

About ประกายดาว ทองพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน