ประกาศโรงเรียนวัดโหละคล้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนวัดโหละคล้า

About โรงเรียนวัดโหละคล้า