ประกาศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศ ผลสอบธุรการ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว

 

About Udomporn Hualee โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว