สพป.ตรัง เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำผุดโพธาราม ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท ให้แก่เด็กชายวุฒิภัทร  ตรีโอสถ นักเรียนชั้นอนุุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยไทร ซึ่งอาศัยอยู่กับตาและยาย ณ บ้านเลขที่ 307/2 หมูที่ 8  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองตรัง บ้านได้เกิดอัคคีภัยทำให้ทรัพย์สินเสียหาย วันที่ 8  พฤศจิกายน 2561  ณ โรงเรียนบ้านห้วยไทร 
S__4841799_resize 168949_resize 168911_resize 168903_resize 168900_resize 168896_resize    

 

kornkanok

About kornkanok