โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติในตำแหน่งพนักงานเหมาบริการธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติในตำแหน่งพนักงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562

                      ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสมัภาษณ์ มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์

โรงเรียนบ้านโคกชะแง้

About โรงเรียนบ้านโคกชะแง้