ประชุมเตรียมการจัดงานแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561  โดยมีนางสาวนองศิริ  โชติรัตน์  รองผู้อำนวยการ สวก. และคณะ  มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561  ซึ่งจะดำเนินการจัดงานในวันที่ 8 – 10  มกราคม  2562 วันที่ 8  พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
S__307380232_resize S__307380234_resize S__307380236_resize S__307380237_resize S__307380238_resize S__307380239_resize ต้อนรับสพฐ.งานมหกรรม_๑๘๑๑๐๘_0002_resize ต้อนรับสพฐ.งานมหกรรม_๑๘๑๑๐๘_0005_resize ต้อนรับสพฐ.งานมหกรรม_๑๘๑๑๐๘_0006_resize ต้อนรับสพฐ.งานมหกรรม_๑๘๑๑๐๘_0009_resize ต้อนรับสพฐ.งานมหกรรม_๑๘๑๑๐๘_0012_resize ต้อนรับสพฐ.งานมหกรรม_๑๘๑๑๐๘_0015_resize ต้อนรับสพฐ.งานมหกรรม_๑๘๑๑๐๘_0017_resize ต้อนรับสพฐ.งานมหกรรม_๑๘๑๑๐๘_0019_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0001_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0003_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0005_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0008_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0009_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0010_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0011_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0012_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0014_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0015_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0016_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0018_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0019_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0021_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0022_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0023_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0024_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0025_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0028_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0029_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0030_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0031_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0032_resize ประชุมหกรรมวิชาการ_๑๘๑๑๐๘_0033_resize

 

 

 

kornkanok

About kornkanok