โรงเรียนอนุบาลตรังเสื้อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภาคใต้ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสที่จังหวัดตรังโดยเฉพาะ สพป.ตรังเขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างเดือนมกราคม 2562 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
>>รวมภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_7359 IMG_7360 IMG_7362 IMG_7364 IMG_7368 IMG_7373 IMG_7374 IMG_7375 IMG_7377 IMG_7383 IMG_7385 IMG_7387 IMG_7389 IMG_7390 IMG_7394 IMG_7395 IMG_7396 IMG_7397 IMG_7401 IMG_7402 IMG_7403 IMG_7404 IMG_7405 IMG_7406 IMG_7407 IMG_7412
 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง