โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมการต้อนรับคุณครูนพรดา โพชสาลี และคณะผู้ติดตามในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลตรัง

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังนุบาลตรัง กล่าวให้การต้อนรับคุณครูนพรดา โพชสาลี และคณะผู้ติดตามในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้องศูนย์ปฐมวันต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
>>ภาพบรรยากาศการต้อนรับ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_7246 IMG_7249 IMG_7250 IMG_7252 IMG_7253 IMG_7257 IMG_7259 IMG_7262 IMG_7268 IMG_7271 IMG_7293 IMG_7294
IMG_7183 IMG_7186 IMG_7191 IMG_7192 IMG_7194 IMG_7196 IMG_7199 IMG_7200 IMG_7204 IMG_7210 IMG_7218 IMG_7221 IMG_7230 IMG_7231 IMG_7276 IMG_7277 IMG_7279 IMG_7287 IMG_7289 IMG_7291 IMG_7307 IMG_7312 IMG_7317 IMG_7320

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง